ВАРИАНТ 1

Етапи

При изготвяне
на проект за интериорен дизайн

Предлагамe пълното изпълнение на всички етапи от изготвянето на интериорния дизайн – от първоначалния оглед до завършените чертежи и визуализации. Ще Ви помогнем с надзор над работния процес и консултации. Тук може да разгледате в подробности отделните етапи от работния процес:

ВАРИАНТ 2

Етапи

При изготвяне
на проект за интериорен дизайн

Предлагамe пълното изпълнение на всички етапи от изготвянето на интериорния дизайн – от първоначалния оглед до завършените чертежи и визуализации. Ще Ви помогнем с надзор над работния процес и консултации. Тук може да разгледате в подробности отделните етапи от работния процес:

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка - търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап - изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

 

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

Етапи

Изготвяне на интериорен дизайн

Изготвянето на добър интериорен дизайн се състои от няколко важни етапа:  

ВАРИАНТ

Етапи

Изготвяне на интериорен дизайн

Изготвянето на добър интериорен дизайн се състои от няколко важни етапа:  

Етапи

Изготвяне на интериорен дизайн

Изготвянето на добър интериорен дизайн се състои от няколко важни етапа:  

Етапи

Изготвяне на интериорен дизайн

Изготвянето на добър интериорен дизайн се състои от няколко важни етапа:  

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ЕТАП 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ЕТАП 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3

Работният проект помага за точното и бързо изпълнение на дейностите по обекта. Той включва промени по ВиК и електроинсталацията, разгъвки на стени и тавани, план на осветлението с точните позиции на осветителните тела. За всички мебели, които ще се направят по поръчка, се изготвят чертежи с размери, материали и вътрешни разпределения. Добавя се и план на настилки и чертежи на детайли от гипсокартон. Изготвеният проект ще послужи за лесното и точно изпълнение на строителните дейности по обекта.

ЕТАП 2

На база на получената информация от клиента и избраното предварително разпределение се изготвя 3D проект. Той включва фотореалистични визуализации на всички помещения, заедно с цветовите гами за всяко от тях. Добавя се и информация за елементите на интериора, които не са произведени по поръчка – търговски обекти, производители, цени и др. Всеки изготвен проект е 100% изпълним. След одобрение от клиента се преминава към следващия етап – изготвяне на всички необходими чертежи за реализиране на проекта.

ЕТАП 4

Нашите специалисти ще Ви съдейсват и консултират по време на изпълнението на проекта.

ЕТАП 1

Един от основните етапи за създаване на добър и функционален интериор е обособяването на отделните зони и елементи на обзавеждането. Създават се няколко различни разпределения според възможностите, които предоставя помещението. След консултация се избира най–подходящия 2D проект, върху който се продължава работата. Преди да се продължи със следващия етап е важно клиентът да представи своите виждания относно:

 • предпочитани интериорни стилове;
 • предпочитание за цветове;
 • изисквания за настилки;
 • предпочитания за типове осветление.
ЕТАП 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ЕТАП 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ЕТАП 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.